Blog

« Atzealdea

2018KO TURISMOKO EMAITZAK-RESULTADOS TURISMO 2018

30/01/2019
2018KO TURISMOKO EMAITZAK-RESULTADOS TURISMO 2018

DURANGOKO TURISMOAK DATURIK ONENAK LORTU DITU 2018AN 19.000 BISITARI BAINO GEHIAGOREKIN

  • Durangoko Turismo Bulegoak, 2018.urtean, guztira 19.304 bisita  izan ditu, 2017an baino 814 gehiago, ia %4,4ko hazkundea suposatuz alegia.
  • Hoteletan igarotako gau kopurua ere orain arte erregistratu den handiena izan da, 38.586. Zenbateko hau %13 igo da iazko datuarekin alderatuz. Inoiz ez dira holako datu onak jaso.
  • Turismo Bulegoak martxan jarritako asebetetze-inkestaren arabera, ondarea, ostatuetako egonaldiak, paisaiak, kokapena eta zerbitzuak dira baloraziorik onena jasotzen dutenak.

 

Durangoko Turismo Bulegoak 2018an bisita errekor berria lortu du. Turismoak  bere urterik onena bizi izan du  eta zifrarik onenak lortu ditu berriro ere marka guztiak hautsiz, 19.304 bisitarirekin, aurreko urtean baino 814 gehiago. Urte historikoa izan da, horrela uzten dute agerian, hain zuzen ere, udalerriko Turismo Bulegoak erraztutako datuek, non eguneko  batez besteko 55 pertsona erregistratu diren, 2017an baino %4,4 gehiago. Bulegotik pasatu diren bisitari eta turista guztien artean, 10.627ek turismoarekin erlazionatutako kontsultak egin dituzte (2017an baino 5,33% gehiago) eta beste 8.677 zerbitzu turistikoekin (2017an baino %3,28 gehiago).

Zerbitzuen atal honetan, 4.413 bisitarik, Kurutziagako Gurutzearekin, ondare zein historiarekin edota Durangoko bonbardaketarekin lotutako ibilbide audio gidatuak egin dituzte. Bestalde, 2.398 pertsonek, bestelako bisita gidaturen bat burutu dute. Aipatzekoa da, Durango familian ezagutzeko aukera eskaintzen duen Saltoka izeneko jokoak, harrera ezin hobea izan duela, 648 pertsona hurbildu baitira bulegora zerbitzu honetaz gozatzeko.

Gaur bertan Durango alkateak Aitziber Irigorasek eta Turismo teknikariak Natalia de Naveránek aditzera eman dituzte emaitza on hauek. "Emaitza hauek ez dira txiripaz lortzen, lan gogorra dago atzetik. Azken urte hauetan lortzen ari garen bisiten goranzko tendentziak, agerian uzten du alde batetik, Durango geroz eta udalerri erakargarriagoa dela eta bestetik, guztion konpromiso eta profesionaltasunari esker, bisitarien nahi eta beharrei kalitatezko zerbitzuekin erantzuteko gai izan garela", adierazi du alkateak. Irigorasek, datuak hobetzen jarraitzeko, kalitatean onenak izaten jarraitu beharra dagoela esan du eta bestelako administrazio publikoekin zein esparruko agente desberdinekin elkarlanean oinarritutako estrategia bat garatzen segitu behar dela azpimarratu du. 

Bildutako datuak, ostera, ez dira datu isolatuak, jada errotutako joera baten erakusgarri baizik. Izan ere, 2015.urtetik, bisitari kopurua modu nabarmenean hazi besterik ez da egin, 2015.urtean 12.489 bisitari izatetik, 2016an 14.251 izatera pasatu zen. 2017.urtean 18.490 izan ziren Durangon eta esan bezala 2018an 19.304 pertsona gerturatu dira Durangora. “Azkenengo urteetako hazkunde bidea halaber Turismo Bulegoko kontsulta, zerbitzu oroigarrien salmenten gehikuntza eta hoteletako okupazio-mailaren handitzeak, agerian jartzen dute Durango eta Durangaldea gero eta eskari handiagoa duten jomugak direla eta datu honek udalerriko eta eskualdeko Turismo Industriarako emaitza oso onak dira” azpimarratu du Natalia Naverán Turismo teknikariak.   

Izan ere, udalerriko hotelek inoiz baino ostatu-gau gehien erregistratu dituzte. Guztira Durangoko hotelek 38.586 ostatu-gau erregistratu dituzte, aurreko urtekoekin alderatuz %13 igoz eta lehenago inoiz lortu ez diren zifrak lortuz.

Martxoa eta abenduaren artean jatorri anitzeko 1.000 bisitari baino gehiago hilero

Martxotik abendura Durangoko turismo buelgoak hileko 1.000 bisitari baino gehiago hartu ditu, abuztua eta urria hilerik jendetsuenak izanik (Ondarearen Europako Jardunaldiekin eta San Fausto jaien ospakizunarekin batera) 1.928 eta 2.434 bisitarirekin hurrenez hurren.Urtarrila eta otsaila izan dira jende gutxieneko hilabeteak turismorako denboraldi baxuena izanik.

Bisitarien profila eta jatorriari dagokionez, turismo zerbitzua erabili duten 19.304 pertsonetatik 6.212 (%32,18) bisitari estatukoak ziren, 7.893 (%40,89) EAEko txangozaleak eta 1.330 (%6,89) atzerritarrak. %20, 3.857, kultura eta aisiarako eskaintzan interesa zuten durangarrak izan ziren. Estatutik etorritako turisten profilari dagokionez, 2.634 bisitarik kontsultak egin dituzte. Madril (538), Katalunia (486) eta Andaluziatik (348) etorritakoak nabarmentzen dira. Halaber, guztira etorritako 973 turista atzerritarrek kontsultak egin dituzte Turismo Bulegoan, gehienak Frantziakoak (289), Alemaniakoak (88) eta Holandakoak (67). Turismo Bulegora hurbildu diren EAEko pertsonetatik %78 Bizkaikoak izan dira, %16 Gipuzkoakoak eta %4 Arabakoak.  

Baina turistek ez dute Turismo Bulegoa bakarrik in situ bisitatu. Izan ere, www.turismodurango.com web orrialdeak 35.970 erabiltzaile berri lortu ditu, zeinetarik 3.505ek orrialdea bisitatu dute jada Durangon egonda. Turismo Bulegoko web guneak estatutik (Madril, Valentzia eta Katalunia) eta atzerritik ere (Frantzia, Mexiko, Estatu Batuak, Erresuma Batua eta Alemania) jaso dituzte bisitak. Bestalde, Facebookeko orrialdeak 3.414 jarraitzaile ditu, 2017an baino %7,9 gehiago. Azkenik, aipatzekoa da 2018ak Turismo Bulegoak Newsletter bat jarri zuela martxan, zeinetara 73 pertsona harpidetu diren.

Durango, bikaina

Turismo Bulegoak iaz turisten iritzia ezagutzeko asebetetze-inkesta bat jarri zuen martxan. Internet bidez egindako 23 inkesten emaitzak kontuan hartuta (www.turismodurango.net helbidean eskuragai), honakoak izan dira hobekien baloratu diren aspektuak, besteak beste: ondarea (4,9/5), ostatu egonaldiak (4,7/5), paisaia eta kokapena (4,5/5) eta zerbitzuak (4,4/5). Puntuaziorik onena “bisitatzea merezi du”ri dagokiona izan da 5etik 5 puntu jaso dituelarik. Zerbitzuei dagokienez Saltoka jolasa izan da gehien baloratu dutena 5etik 5 punturekin, bisita audio gidatu eta oroigarriek jarraitzen diotelarik 5etik 4,9 punturekin. Ondarearen Europako Jardunaldiak ere 10etik 9,59 punturekin baloratu dituzte.

 

 

EL TURISMO EN DURANGO ALCANZA SUS MEJORES CIFRAS EN 2018 CON MÁS DE 19.000 VISITANTES

  • La Oficina de Turismo de Durango ha registrado un total de 19.304 visitas en 2018, 814 más que en 2017, lo que supone un incremento de casi un 4,5%.
  • Los hoteles han registrado su mayor número de pernoctaciones de la historia con 38.586. La cifra ha supuesto un aumento del 13% respecto al año anterior y resultados nunca antes alcanzados.
  • Según la encuesta de satisfacción puesta en marcha por la Oficina de Turismo los aspectos mejor valorados han sido el patrimonio, estancia en alojamientos, paisaje y ubicación y servicios. La puntuación más alta ha sido la correspondiente a “merece la pena visitarlo” que ha obtenido un 5 sobre 5.

 

La Oficina de Turismo de Durango bate un nuevo récord de visitantes en 2018. El turismo alcanza sus mejores cifras y bate una vez más el record con un total de 19.304 visitantes, 814 más que el pasado año. Se trata de un año histórico, así lo demuestran los datos proporcionados por la Oficina de Turismo de la localidad, donde se han registrado una media de  55 visitantes por día, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al 2017. Del total de visitantes y turistas que han pasado por la Oficina de Turismo, 10.627 han sido consultas de información turística (5,33% más que el año anterior) y 8.677 han realizado algún tipo de servicio (3,28% más que el año anterior).

En este apartado de los servicios, destacar que 4.413 visitantes han realizado alguno de los recorridos audioguiados como  la visita a la Cruz de Kurutziaga, el recorrido sobre la historia y el patrimonio o el recorrido sobre el bombardeo de Durango y 2.398 personas han realizado alguna visita guiada. Mencionar asimismo que el nuevo juego para visitar Durango en familia Saltoka ha tenido una acogida excelente ya que un total de 648 personas se han acercado a Turismo en familia para realizar este divertido juego.

Hoy mismo la alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras y la técnica de Turismo Natalia de Naverán han sido las responsables de dar a conocer estos buenos resultados.  “Esto no es fruto de la casualidad, sino del trabajo. Esta tendencia al alza de visitas que estamos consiguiendo en los últimos años, pone de manifiesto por un lado, que Durango es un destino cada vez más demandado, más atractivo y por otro, que gracias al compromiso y profesionalidad de todos y todas, estamos siendo capaces de adaptarnos y responder a las expectativas de los visitantes con servicios de calidad”, ha asegurado la alcaldesa. Asimismo, Irigoras ha subrayado que para seguir mejorando los datos, es fundamental seguir siendo los mejores en calidad y continuar con el desarrollo de una estrategia colaborativa con el resto de administraciones públicas y agentes del sector.

Los datos registrados, no son un caso aislado, sino reflejo de una tendencia ya consolidada. De hecho, desde el 2015, el número de visitantes ha ido incrementándose de manera considerable, pasando de 12.489 (año 2015) a 14.251 (año 2016), a 18.490 (año 2017) y ascendiendo hasta los 19.304 en 2018. “La trayectoria de crecimiento durante los últimos años así como el incremento de consultas, servicios, venta de souvenirs en la Oficina de Turismo y el importante crecimiento de la ocupación hotelera pone de manifiesto que Durango y Durangaldea son destinos cada vez más demandados y valoramos estos datos como muy buenos resultados para la industria turística del municipio y de la comarca” ha recalcado la técnica de turismo Natalia de Naverán.

De hecho, los hoteles de la localidad han registrado su mayor número de pernoctaciones de la historia. El sector hotelero de Durango ha registrado un total de 38.586 pernoctaciones, cifra que ha supuesto un aumento del 13% respecto al año anterior y resultados nunca antes alcanzados.

 

Entre marzo y diciembre más de 1.000 visitantes mensuales de procedencia muy variada

Desde marzo a diciembre Durango ha acogido más de 1.000 visitantes mensuales siendo los meses más concurridos agosto y octubre (coincidiendo con el programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio y la celebración de las fiestas patronales de San Fausto) con 1.928 y 2.434 visitantes respectivamente. Enero y febrero han sido los meses con menos afluencia coincidiendo con la temporada más baja para el turismo.

En cuanto al perfil y procedencia de las personas visitantes, del total de las 19.304 personas usuarias del servicio de turismo 6.212 visitantes (32,18%) fueron procedentes del estado, 7.893 (el 40,89 %) excursionistas de la CAV y 1.330 extranjeras (6,89%). El 20%, 3.857, fueron durangarras interesados/as en la oferta cultural y de ocio. En cuanto al perfil de los y las turistas procedentes del estado, 2.634 han realizado consultas. Destacan las personas procedentes de Madrid (538), Cataluña (486) y Andalucía (348). Asimismo,  un total de 973 turistas extranjeros han realizado consultas en la Oficina de Tursimo, la mayoría de Francia (289), Alemania (88) y Holanda (67). Las personas de la CAV que se acercan a la Oficina de Turismo proceden de Bizkaia en un 78%, el 16% de Gipuzkoa y el 4% es de Araba.

Pero los y las turistas no solo ha visitado la Oficina de Turismo in situ. La página web www.turismodurango.com ha registrado 35.970 nuevos usuarios/as de los cuales 3.505 lo han hecho encontrándose ya en Durango. La web de la Oficina de Turismo también ha registrado nuevas consultas procedentes del estado (Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña) y del extranjero (Francia, México, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania). Por su parte, la página de Facebook cuenta con 3.414 seguidores/as, un 7,9% más que el pasado año. Finalmente, mencionar que la Oficina de Turismo puso en marcha en 2018 una Newsletter a la que se han suscrito 73 personas.

Durango, de sobresaliente

La Oficina de Turismo puso en marcha el año pasado una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de los turistas. Como resultado de las 23 encuestas online realizadas (disponibles en www.turismodurango.net) destacar los aspectos mejor valorados: patrimonio (4,9 de 5), estancia en alojamientos (4,7 de 5), paisaje y ubicación (4,5 de 5) y servicios (4,4 de 5). La puntuación más alta ha sido la correspondiente a “merece la pena visitarlo” que ha obtenido un 5 sobre 5. Sobre los servicios ha sido el juego Saltoka el mejor valorado con 5 puntos sobre 5, seguido de las visitas audioguiadas y los souvenirs que obtienen un 4,9 sobre 5. Las Jornadas Europeas del patrimonio también fueron valoradas con un 9,59 sobre 10.

PRENTSAN /EN PRENSA

DURANGO ESTÁ ALINEADO CON EL TIRÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA

https://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/durango-alineado-tiron-20190131203921-nt.html

DURANGOKO HOTELEN OKUPAZIOA %13 HAZI DA 2018AN, ETA TURISMOAK %4,4 EGIN DU GORA

https://anboto.org/durango/1548849784543-durangoko-hotelen-okupazioa-13-hazi-da-2018an-eta-turismoak-44-egin-du-gora

EL TURISMO EN DURANGO BATE UN NUEVO RECORD CON 19.304 VISITANTES DURANTE 2018

https://dotb.eus/dotb-eus-el-turismo-en-durango-bate-un-nuevo-record-con-19-304-visitantes-durante-2018/

EL TURISMO ALCANZA SU TECHO HISTÓRICO CON 19.304 VISITANTES Y 38.586 PERNOCTACIONES

http://www.durangon.com/el-turismo-alcanza-su-techo-historico-en-durango-con-19-304-visitantes-y-38-586-pernoctaciones/

“AÑO HISTÓRICO”. EL TURISMO CRECE EN DURANGO COMO “SECTOR IMPORTANTE” DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

http://mugalari.info/2019/01/30/ano-historico-%C2%B7-turismo-crece-durango-sector-actividad-economica/